Zakres działalności


Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim prowadzony jest przez Powiat Wodzisławski i podlega nadzorowi Starosty za pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Specjalistycznym Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

Cele i zadania Specjalistycznego Ośrodka


Działalność Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie interwencyjnym, bytowym i terapeutyczno-wspomagającym realizowana jest
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30.1. W zakresie interwencyjnym:

- zapewnienie schronienia na okres do 3 miesięcy,
- ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,
- udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i wsparcia,
- rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.

2. W zakresie bytowym:

- zapewnienie całodobowego pobytu do 3 miesięcy,
- zapewnienie wyżywienia i niezbędnych środków higieny osobistej.

3. W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:
- udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego,
- prowadzenie grupy wsparcia i grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie,
- opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy,
- przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci, udzielanie wsparcia psychologicznego
oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
- konsultacje wychowawcze.

4. W zakresie pracy ze sprawcą przemocy - realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego, w tym:
- opracowanie planu pracy ze sprawcą przemocy,
- uświadomienie osobie stosującej przemoc faktu jej istnienia oraz pomocy w nabyciu
umiejętności kontroli zachowania,
- zapoznanie z procesem powstawania mechanizmów prowadzących do użycia przemocy,
- przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez stosowania przemocy,
- próba powstrzymania sprawcy przemocy przed jej dalszym stosowaniem w rodzinie.
Praca ze sprawcą przemocy realizowana jest w odrębnym miejscu - na osiedlu XXX-lecia nr 60.

Zadania Specjalistycznego Ośrodka określone w statucie realizowane są przez psychologa, terapeutów, pedagogów, pracownika socjalnego. Specjalistyczny Ośrodek świadczy usługi na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. Współpracujemy z Sądem, Prokuraturą, Komendą Powiatową Policji, lokalnymi służbami społecznymi (MOPS-y, OPS-y), Urzędem Pracy, szkołami, służbą zdrowia i Kościołem oraz innymi instytucjami w zależności od potrzeb naszych klientów.


Specjalistyczny Ośrodek działa całodobowo udzielając pomocy ofiarom przemocy w rodzinie za pośrednictwem pracownika I kontaktu.

Bezpłatnie udzielamy konsultacji:
- prawnych w zakresie przemocy w rodzinie,
- psychologiczno-pedagogicznych.

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Bogusz
email: psow@neostrada.pl tel.:(32) 455 60 32 fax: (32) 455 60 32
, w dniu:  29‑01‑2011 05:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  29‑01‑2011 05:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2014 13:13:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie